Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Chương trình nghị sự đại hội cổ đông bất thường năm 2010

23/12/2010
Phan Thiết , ngày 09 tháng 11 năm 2010.


CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010


A.PHẦN NGHI THỨC :


1.Ban Tổ Chức Đại Hội tuyên bố lý do & giới thiệu thành phần tham dự Đại Hội Đại Biểu Cổ Đông bất thường năm 2010 của Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo .


2.Ban Tổ Chức Đại Hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại Hội Đại Biểu Cổ Đông bất thường năm 2010 .


3.Ban Tổ Chức Đại Hội giới thiệu Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký Đại Hội .


4.Đại Hội biểu quyết về danh sách Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký .


B.PHẦN NỘI DUNG :


1.Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 81 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.


2.Thông qua phương án thay đổi mệnh giá cổ phiếu từ 100.000 đồng thành 10.000 đồng  .


3.Thông qua việc chuyển đổi địa chỉ văn phòng chính của Công ty trong phạm vi thành phố Phan Thiết , Tỉnh Bình Thuận .


4.Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty .


Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của phần B


8.Báo cáo nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2010  (Thư ký Đại hội)


C.BẾ MẠC

Xem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".