Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

09/05/2011

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Thường niên năm 2011

Kính gởi : Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011


Tôi tên là :…………………………………………………………………

Giấy CMND số  …………do Công An …………cấp ngày    /      /

Địa chỉ liên lạc :……………………………………………………………

Hiện đang là cổ đông của Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo với số cổ phần sở hữu là …………………….cổ phần (tính đến ngày 07/05/2010) có sổ cổ đông mang mã số :  ……………………; Tôi đồng ý uỷ quyền cho người có tên dưới đây được toàn quyền đại diện cho số cổ phần ghi ở trên của tôi để tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2011 của Cty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo .

Ông (Bà)    :………………………………………………………………

Giấy CMND số  …………..do Công An …………cấp ngày    /      /

Địa chỉ liên lạc :……………………………………………………………


……………..,ngày …….tháng 05 năm 2011.

  Người nhận ủy quyền                               
(Ký tên , xin ghi rõ Họ và Tên)   ....................................

Người ủy quyền                                                           
(Ký tên , xin ghi rõ Họ và Tên)...................................

Địa chỉ liên lạc của Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011

Bình Thuận   
                          
Ông : LÊ TUẤN DŨNG (trưởng ban tổ chức)          
Số 346 đường Hải Thượng Lãn Ông , Phú Tài , Phan Thiết , Bình Thuận                            
Tel : (062 3 ) 739 106 / 739 107 ; fax : 62 3 739 108           
HP  : 091 3 883 256                       


TP. HỒ CHÍ MINH

Ông : BÙI ĐỨC ANH (Thư ký HĐQT)
Lầu 5F , Toà nhà Master , F6, Q3 , TP.HCM
Tel : (08) 3823 3462  ; fax : 08 3823 3451
HP : 090 3 834 904

Xem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".