Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2010

27/12/2010
Số :242/TM/HĐQT


Phan thiết , ngày 09 tháng 11 năm 2010.


Kính gởi : Quí vị cổ đông Cty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo


Thư mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2010

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo;


Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 08/11/2010;


Hội đồng quản trị Công ty kính mời Quí vị cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty đến ngày 01/11/2010 tham dự Đại hội cổ đông bất thường :

1.Thời gian: 01 buổi ( từ 8 h30 ngày 03 / 12 / 2010 )

2.Địa Điểm : Hội trường Khách sạn Bình Minh .

3.Địa chỉ : 211 Lê Lợi , Phan Thiết , Bình Thuận

(số điện thoại lễ tân : 062 – 3 823 344)

4.Địa chỉ đăng ký danh sách đại biểu cổ đông :


Quí vị cổ đông có thể chọn một trong hai địa chỉ đăng ký danh sách đại biểu cổ đông như sau :


Tại Bình Thuận :

Ông LÊ TUẤN DŨNG ( Trưởng ban tổ chức )

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 72 đường 19/4, P.Xuân An, Phan Thiết , Bình Thuận

Tel : (0623 ) 739 106 - 739 107 - 0913 883 256 – Fax : 84. 623. 739 108


Hoặc tại TP.HCM :

Ông BÙI ĐỨC ANH ( Thư ký Hội đồng quản trị )

Văn phòng đại diện Cty CP NK Vĩnh Hảo tại TP. HCM

Lầu 5F , Toà nhà Master , 41-43 Trần Cao Vân , Phường 6 , Quận 3 , TP.HCM

Tel : (08 ) 3 823 3462 – 090 3 834 904 – Fax : (08) 3 823 3451Việc ủy quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2010 cần có văn bản ủy quyền (theo mẫu đính kèm hoặc tải xuống từ trang web : www.vinhhao.com.vn) và đăng ký tại Công ty trước thời hạn đăng ký danh sách đại biểu cổ đông .


5.Thời hạn cuối để đăng ký danh sách đại biểu cổ đông : 17h00 ngày 01/12/2010


6.Chương trình tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2010 được đính kèm theo thư mời .


7. Tất cả tài liệucho cuộc họp và giấy ủy quyền được gởi đính kèm hoặc qúy cổ đông có thể tải từ trang web www.vinhhao.com.vn từ ngày 09/11/2011


Hội đồng quản trị Công ty kính thông báo đến Quí vị cổ đông Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo và mong đợi sự tham gia của Quí vị Đại biểu cổ đông.


Trân trọng kính chào .


CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊXem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".