Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Thông báo chốt danh sách tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2011

05/05/2011

Số: TB/2011/HĐQT
Phan Thiết , ngày 04 tháng 05 năm 2011.


                                                THÔNG BÁO


V/v chốt danh sách tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2011


Kính gởi: Quí vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo trân trọng thông báo đến quí vị cổ đông về ngày chốt danh sách tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau :

1.    Tên chứng khoán        :      Cổ phiếu Cty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo
2.    Loại chứng khoán       :      Cổ phiếu phổ thông
3.    Mệnh giá                    :      10.000 đồng/cổ phiếu
4.    Ngày đăng ký cuối cùng      :      Ngày 08 tháng 05 năm 2011
5.    Ngày tiến hành đại hội cổ đông dự kiến       :       Ngày 28 tháng 05 năm 2011
6.    Địa điểm tiến hành đại hội cổ đông dự kiến       :        Khách sạn Bình Minh
211 Lê Lợi , Phường Hưng Long , Thành phố Phan Thiết , Bình Thuận .

Để bảo đảm giấy mời và tài liệu được gởi đết tất cả quí vị cổ đông, Công ty kính đề nghị quí cổ đông vui lòng thông báo khi có thay đổi về số CMND/Pasport hoặc địa chỉ liên lạc của quí cổ đông cho ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Cty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo biết, chi tiết liên hệ theo địa chỉ:

Tên Công ty        :      Cty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo .
Trụ sở chính        :      Số 364 đường Hải Thượng Lãn Ông, Phú Tài, Phan Thiết , Bình Thuận
Điện thoại           :      (062) 3 739 106 / 3 739 107 , fax : 062 3 739 108
Website              :      www.vinhhao.com.vn
E.mail                 :       [email protected]

Người liên hệ      :       Ông Bùi Đức Anh
Điện thoại           :       090 3 834 904
E.mail                 :       [email protected]

Trân trọng cám ơn

Xem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".