Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

09/05/2011

                                               
                                    THÔNG BÁOV/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Căn cứ nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo ngày 28/04/2011 về việc chuẩn bị chương trình , nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo thông báo đến toàn thể Quí vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau :

1.    Thời gian    : 01 buổi ( từ 8 h30 ngày 28 / 05 / 2011 )

2.    Địa Điểm     : Hội trường Khách sạn Bình Minh .
                          Số  211 Lê Lợi , Thành phố Phan Thiết , Bình Thuận

3.    Thành phần tham dự :

•    Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát và Ban Giám Đốc Cty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo.
•    Quí vị cổ đông Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo có tên trong danh sách cổ đông tính đến hết ngày 07/05/2011 .

4.    Chương trình Đại hội  :

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 .
Báo cáo thẩm định số liệu tài chánh năm 2010 .
Báo cáo kế hoạch năm 2011 .
Các tờ trình của HĐQT đề nghị ĐHCĐ phê chuẩn .
Các nội dung khác (nếu có)

Ghi chú :

Để giúp cho việc tổ chức và đón tiếp được chu đáo , Quí vị cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 xin vui lòng mang theo sổ cổ đông (hoặc giấy ủy quyền) và đăng ký trước 17h00 ngày 25/05/2011 tại văn phòng Cty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo (điện thoại : 062 3 739 106 / 739 107 gặp anh Lê Tuấn Dũng hoặc cô Bích Thủy) . Trong trường hợp không thể tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2011 , Quí vị cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc người thân dự họp thay. Việc ủy quyền được thực hiện theo điều lệ của Công ty và cần có văn bản ủy quyền (đính kèm theo thư mời hoặc download từ trang web : www.vinhhao.com.vn) , việc ủy quyền cần đăng ký tại Công ty trước 17h00 ngày 25/05/2011.

Sau ngày 25/05/2011 nếu Quí vị cổ đông không đăng ký , ban tổ chức xem như Quí vị cổ đông không tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Cty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo.

Trong trường hợp cần sự hổ trợ hoặc cung cấp thêm thông tin liên quan , xin quí vị cổ đông vui lòng liên hệ với anh Bùi Đức Anh (số điện thoại :  090 3 834 904 , email: [email protected] ).

Trân trọng kính chào
Xem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".