Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Thư mời nhận cổ tức năm 2011

25/04/2012

Thành Phố Phan Thiết, ngày 24 tháng 04 năm 2012


Kính gởi :  Quí vị cổ đông Cty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo 


Thư mời nhận cổ tức của năm 2011


Căn cứ theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo (sửa đổi lần thứ 3, tháng 5 năm 2008) 


Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức vào ngày 12 tháng 04 năm 2012.


Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến quí vị cổ đông của Công ty  kế hoạch thanh toán cổ tức của năm 2011 như sau :


1.    Tỷ lệ chia cổ tức (lần 2)    :    10%/ vốn góp 

2.    Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức  : ngày 30/03/2012

3.    Thời điểm thanh toán cổ tức : Từ ngày 05/05/2012 đến ngày 05/08/2012

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời quí vị cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tính đến ngày 30/03/2012 vui lòng liên hệ với các địa chỉ dưới đây để nhận cổ tức của năm 2011 :

1)    Văn phòng Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo :

Địa chỉ : số 346  đường Hải Thượng Lãn Ông , Phường Phú Tài , Thành phố Phan Thiết , Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại    (062) 3739 106/ 3730 107 ,         Fax    : 84 62 3739 108
Người liên hệ : Ông ĐỖ THANH LUÂN (kế toán trưởng , 0918 671 228)
E.mail    :        [email protected]
     
2)    Văn phòng Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh :

Địa chỉ : số 106 đường Nhất Chi Mai , P.13, Quận Tân Bình , HCMC .
Điện thoại    (08) 39 490 751 ,     Fax    : 84 8 39 490 753
Người liên hệ : Cô TRẦN PHẠM THẢO VI (Kế toán, 0909 357 751)
E.mail    :        [email protected]

Nhằm bảo đảm quyền lợi và thuận tiện cho việc chi trả cổ tức , đề nghị quí vị cổ đông mang theo CMND và sổ cổ đông khi đến nhận cổ tức  , trường hợp quí vị cổ đông có yêu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản , đề nghị quí vị cổ đông gởi văn bản (có chử ký hợp pháp của cổ đông) chỉ định số tài khoản , tên ngân hàng và tên người thụ hưởng cho chúng tôi theo một trong hai địa chỉ nói trên .

Trong trường hợp cần thêm bất kỳ thông tin hoặc sự trợ giúp nào , xin quí vị cổ đông vui lòng liên hệ với Ông BÙI ĐỨC ANH ( 0903 834 904).

Hội đồng quản trị chân thành cám ơn sự ửng hộ của quí vị cổ đông.

Trân trọng kính chào

                                                 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                           CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
                                                         CHỦ TỊCH HĐQT
                                                        

Xem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".