Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

09/05/2011

Số :            /TM/HĐQT
Phan thiết , ngày 04 tháng 05 năm 2011.


Kính gởi :  Quí vị cổ đông Cty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo


Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011


Căn cứ theo điều lệ Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo sửa đổi bổ sung lần thứ 3 ( tháng 05 năm 2008 ) .

Hội đồng quản trị Công ty kính mời Quí vị cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty đến ngày 07/05/2011 tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 :

1.    Thời gian    : 01 buổi ( từ 8 h30 ngày 28 / 05 / 2011 )

2.    Địa Điểm     : Hội trường Khách sạn Bình Minh .

3.    Địa chỉ         : 211 Lê Lợi , Phan Thiết , Bình Thuận
  (số điện thoại lễ tân : 062 – 3 823 344)

4.    Địa chỉ đăng ký danh sách đại biểu cổ đông :

Quí vị cổ đông có thể chọn một trong hai địa chỉ đăng ký danh sách đại biểu cổ đông như sau :

Tại Bình Thuận :

Ông LÊ TUẤN DŨNG ( Trưởng ban tổ chức )
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
Số 346 đường Hải Thượng Lãn Ông, P.Phú Tài, Phan Thiết , Bình Thuận
Tel : (0623 ) 739 106 - 739 107 - 0913 883 256 – Fax : 84. 623. 739 108
e.mail : [email protected]


Hoặc tại TP.HCM :

Ông BÙI ĐỨC ANH  ( Thư ký Hội đồng quản trị  )
Văn phòng đại diện Cty CP NK Vĩnh Hảo tại TP. HCM
Lầu 5F , Toà nhà Master , 41-43 Trần Cao Vân , Phường 6 , Quận 3 , TP.HCM
Tel : (08 ) 3 823 3462 – 090 3 834 904   – Fax : (08) 3 823 3451
e.mail : [email protected]

Việc ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2011  cần có văn bản ủy quyền (theo mẫu đính kèm hoặc download từ trang web : www.vinhhao.com.vn ) và đăng ký tại Công ty trước thời hạn đăng ký danh sách đại biểu cổ đông .

5.    Thời hạn cuối để đăng ký danh sách đại biểu cổ đông : 17h00 ngày 25/05/2011

6.    Chương trình tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 được đính kèm theo thư mời này hoặc truy cập từ trang web www.vinhhao.com.vn .   
           
Hội đồng quản trị Công ty kính thông báo đến Quí vị cổ đông Công ty cổ phần nước  khoáng Vĩnh Hảo và mong đợi sự tham gia của Quí vị Đại biểu cổ đông .

Trân trọng kính chào .

                                       Ghi chú :
Kính đề nghị quí vị đại biểu cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2011 mang theo sổ cổ đông , giấy CMND và xin  liên hệ với bàn lễ tân để thuận tiện cho việc phân phối tài liệu .


Xem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".