Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2013

11/04/2013
Số :     /TM/HĐQT

TP.Phan Thiết, ngày 02 tháng 04 năm 2013.


Kính gởi:  Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo.

Thư mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.


Căn cứ theo điều lệ Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo sửa đổi bổ sung lần thứ 3 (tháng 05 năm 2008).


Hội đồng quản trị Công ty kính mời Quý vị Cổ đông  tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:


1. Thời gian : 01 buổi (từ 8h30 ngày 24/04/2013).

2. Địa Điểm  : Hội trường Khách sạn Bình Minh.

3. Địa chỉ   : 211 Lê Lợi, Phan Thiết, Bình Thuận 

  (số điện thoại lễ tân : 0623 – 823 344).

4. Địa chỉ đăng ký danh sách đại biểu Cổ đông:

Quý vị Cổ đông có thể chọn một trong hai địa chỉ đăng ký danh sách đại biểu cổ đông như sau:


Tại Bình Thuận:

Ông LÊ TUẤN DŨNG (Trưởng ban tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 đường Hải Thượng Lãn Ông, P.Phú Tài, Phan Thiết , Bình Thuận 

Tel : (0623 ) 739 106 - 739 107 - 0913 883 256 – Fax : 84. 623. 739 108

e.mail : [email protected]


Hoặc tại TP.HCM:

Ông BÙI ĐỨC ANH  (Thư ký Hội đồng quản trị)

Văn phòng đại diện Cty CP NK Vĩnh Hảo tại TP. HCM

Lầu 5F, Toà nhà Master, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Tel : (08 ) 3 823 3462 – 090 3 834 904   – Fax : (08) 3 823 3451

e.mail : [email protected]


Việc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 cần có văn bản ủy quyền (theo mẫu đính kèm hoặc download từ trang web: www.vinhhao.com.vn) và đăng ký tại Công ty trước thời hạn đăng ký danh sách đại biểu cổ đông.


5. Thời hạn cuối để đăng ký danh sách đại biểu Cổ đông : 17h00 ngày  22/04/2012.


6. Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được đính kèm theo thư mời này hoặc truy cập từ trang web www.vinhhao.com.vn.

Hội đồng quản trị Công ty kính thông báo đến Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Nước  Khoáng Vĩnh Hảo và mong đợi sự tham gia của Quý vị Đại biểu cổ đông.


Trân trọng kính chào.


CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ









NGUYỄN THANH BÌNH

   


Ghi chú: 

Kính đề nghị Quý vị đại biểu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 mang theo thư mời họp hoặc giấy ủy quyền, giấy CMND và xin  liên hệ với bàn lễ tân để thuận tiện cho việc phân phối tài liệu.