Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2013

11/04/2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

Số : 19/TT/HĐQT.Cty

TP.Phan Thiết, ngày 02 tháng 04 năm 2013.


 

TỜ TRÌNH

Kế hoạch kinh doanh năm 2013.


Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Căn cứ theo dự thảo kế hoạch năm 2013 đã được trình bày tại phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị lần thứ 16 (ngày 30/10/2013) và ý kiến định hướng của Hội đồng quản trị về việc xây dựng lại kế hoạch 2013.


Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã cùng phối hợp xây dựng lại kế hoạch năm 2013.


I. Sản lượng tiêu thụ & cơ cấu sản phẩm:


• Sản lượng và cơ cấu sản phẩm tiêu thụ được điều chỉnh theo hướng tăng sản lượng các sản phẩm mục tiêu và bảo đảm mức tăng trưởng phù hợp đối với các sản phẩm đang sinh lời hiện nay:


   

         

Ghi chú: 

Đơn vị trên biểu đồ được tính theo đơn vị sản phẩm: két (GB), thùng (MW&CDS), bình (bình 20 lít)


• Để bảo đảm nguồn nước khoáng cho sản lượng và cơ cấu sản phẩm của kế hoạch 2013, Ban điều hành dự kiến xây dựng và đưa nhà máy đóng bình 20 lít tại một mỏ nước khoáng mới (“Mỏ Nước Khoáng Mới”) dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 09 năm 2013.


II. Các mục tiêu cải thiện ảnh hưởng đến các khoản mục chi phí cơ bản:


Dựa theo dự báo chung về triển vọng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2013, kế hoạch chi phí năm 2013 được xây dựng trên căn bản các mức chi phí của năm 2012 và các giả định về khả năng cải thiện trong năm 2013 dựa  trên các kỳ vọng:


• Tỷ lệ tăng giá bán và giá đầu vào KH 2013 của Công ty được xây dựng ở mức 3,6% so cùng kỳ năm 2012 trên cơ sở dự báo CPI của năm 2013 là 8%. Trong đó, 


- Ban điều hành sẽ nổ lực đàm phán và thực hiện các chủ trương của HĐQT liên quan đến việc cung ứng các vật tư chủ yếu để giảm giá 5% các vật tư – bao bì chính (bao gồm : vỏ chai PET, thùng carton và màng co block). Và thương lượng với nhà cung cấp để giảm 5% giá cước thuê ngoài vận chuyển cho các sản phẩm phân phối từ kho Bình Dương.


- Việc điều chỉnh giá bán sản phẩm cho từng thời điểm trong năm 2013 sẽ được xem xét cụ thể, phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình biến động giá đầu vào thực tế nhằm đảm bảo được tốc độ tăng trưởng theo định hướng và có hiệu quả.


• Ban điều hành thực hiện theo định hướng của HĐQT về việc nổ lực để cắt giảm chi phí quản lý ở mức 3% so với mức chi phí này của năm 2012.


• Cố định tổng quỹ lương ở tỷ lệ 12% so với mặt bằng giá bán tháng 12/2012 và sản lượng của năm kế hoạch 2013.


• Dự trù chi phí vận chuyển tăng so với năm 2012 do phát sinh thêm cự ly vận chuyển từ Mỏ Nước Khoáng Mới đến các khu vực thị trường chính tại phía Nam.


III. Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch 2013:


a) Chỉ tiêu cơ bản:


Theo cơ cấu sản lượng và các định hướng cải thiện hoạt động ảnh hưởng đến kế hoạch năm 2013, các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2013 thể hiện như sau:
 

IV. Các giải pháp chính của kế hoạch 2013:


Do dự báo tình hình thị trường tiêu thụ vẫn còn có nhiều yếu tố khó lường chủ yếu từ ảnh hưởng của nền kinh tế chung, ban điều hành dự kiến năm 2013 là năm tập trung vào các mục tiêu cải tiến, rà soát và tăng cường chất lượng hoạt động nội bộ để chuẩn bị tiếp tục cho các năm sau, cũng như tổ chức triển khai dự án đầu tư nhà máy tại Mỏ Nước Khoáng Mới để có thể đưa vào hoạt động từ tháng 09 năm 2013 nhằm bảo đảm nguồn nước theo mục tiêu kế hoạch.


Dự kiến các giải pháp chính:


1) Phát triển sản phẩm mới:


• Tổ chức hệ thống phân phối và lực lượng bán hàng – kênh phân phối phù hợp để đẩy mạnh sản lượng sản phẩm Lemona lon.


• Dựa trên kết quả khảo sát và đánh giá thị trường của bán hàng & marketing,  mở rộng chuỗi sản phẩm nước giải khát có gas hoặc hàm lượng gas thấp phù hợp với xu thế tiêu dùng và công nghệ chiết rót hiện có của công ty.


2) Sử dụng ngân sách marketing:


Ngân sách marketing năm 2013 sẽ được tập trung vào mục tiêu hỗ trợ bán hàng khôi phục sản lượng chủ lực cũng như chuẩn bị thị trường cho các năm sau, dự kiến phân bổ cho các hoạt động chủ yếu như: cho nghiên cứu thị trường 14%, PET khoáng 33% và PET ngọt 36%.


3) Triển khai dự án Mỏ Nước Khoáng Mới:


Dựa trên kinh nghiệm đã thực hiện dự án sản xuất Vihawa tại Bình Dương, sau khi hoàn tất việc đàm phán về Mỏ Nước Khoáng Mới, Ban điều hành sẽ khẩn trương triển khai dự án xây dựng nhà máy đóng bình 20 lít với công suất 900 bình/h để có thể đưa nhà máy vào hoạt động từ tháng 09/2013.


4) Tổ chức sản xuất & dịch vụ giao nhận:


• Đánh giá lại, cải tiến năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm để bảo đảm thích ứng với các qui định – tiêu chuẩn hiện hành của Chính phủ.


• Tổ chức lại HTPP nhằm tối ưu hóa chi phí điều vận và tăng cường khả năng kiểm soát điều tiết của công ty để giảm sự chi phối của hệ thống sỉ lớn.


• Xây dựng lại các qui trình giao nhận – kiểm soát chất lượng đầu vào để bảo đảm và cải thiện chất lượng sản phẩm, đặc biệt với các sản phẩm chủ lực.


• Đầu tư bổ sung nguồn lực kiểm soát chất lượng – kiểm soát quá trình sản xuất và quản trị sản xuất để bảo đảm phối hợp và điều vận theo qui mô mới.

 

• Tăng cường và tổ chức lực lượng lao động kỹ thuật – quản lý để bảo đảm cân đối nhịp nhàng giữa thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2013 và triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là quản lý tiến độ dự án để bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu sản phẩm cho mùa tiêu thụ cao điểm.


• Đầu tư mở rộng và phát triển HTPP cho sản phẩm bình 20 lít tại khu vực R1 nhằm tăng hiệu quả nhà máy tại Mỏ Nước Khoáng Mới.


V. Kiến nghị:


Mặc dù tình hình thị trường năm 2013 sẽ còn nhiều khó khăn và áp lực, cùng với việc triển khai thực hiện các dự án mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng cho nhu cầu của thị trường, Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ nổ lực thực hiện kế hoạch 2013 theo các định hướng và chỉ tiêu cơ bản đã được trình bày trong tờ trình này.


Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê chuẩn.


Trân trọng kính chàoXem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".