Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

V/v : Nhận được đề nghị chào mua công khai

07/02/2013

Thành Phố Phan Thiết, ngày 08 tháng 02 năm 2013


THÔNG BÁO

V.v: Nhận được đề nghị chào mua công khai

Kính gởi: Quý cổ đông Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo


Ngày 06 tháng 02 năm 2013, Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo đã nhận được Hồ sơ đăng ký chào mua công khai của Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San.

Căn cứ Điều 43 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 20/07/2012, Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo xin thông báo đến Quý Cổ Đông những thông tin sau:

1. Tính đến ngày 06 tháng 02 năm 2013, Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San sở hữu 2.016.900 cổ phiếu, tương đương 24,9% vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo;

2. Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Ma San dự kiến thực hiện chào mua công khai 6.083.100 cổ phiếu, tương đương 75,1% vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo;

3. Thời gian dự kiến thực hiện chào mua công khai: từ ngày 25/02/2013 đến ngày 26/03/2013;

4. Đơn vị làm Đại lý thực hiện chào mua được chỉ định là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt.

Trên đây là một số thông tin mà Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo xin thông báo đến Quý Cổ Đông.

Trân trọng kính chào.CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Chủ Tịch HĐQT


(đã ký)

NGUYỄN THANH BÌNH


Xem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".